วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2566 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลโคราช สายจากจุดเริ่มต้นจารุวรรณรีสอร์ท ถึงสี่แยกบ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (ต่อจากโครงการเดิม - สี่แยก รพ.สต.บ้านเมืองเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง