วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง คสล. หมู่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 58 0003 ของสำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายบุญส่ง อภิชัยณรงค์ ถึงที่นา นางวรรณาพร พิริยะพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง