วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 0001 57 0002 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงและเปลี่ยนสายฉีดน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางทองฉิมสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางพุดทา แยบสูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง