วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโคราช ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า/มินอลต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 418 49 0002 ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งซุ้มงานประเพณี ?กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน? ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง