วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2561
วางท่อประปาหมู่บ้าน (ในพื้นที่ ม.4 บ.นาตะโครก , ม.3 บ.โบสถ์ , ม.1 บ.เมืองเก่า)
5  พ.ย. 2561
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง
3  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานไม้บ้านพลับ ถึงทางแยกสวนนายประสิทธิ์)
3  ต.ค. 2561
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน
3  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกทางรถไฟ หมู่ 8 บ้านกุดหิน (สีกั๊ก) ถึงสามแยก หมู่ 5 บ้านหัวบึง)
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายสามแยกทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกต้นตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ เสื้อต่อเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) ของอปพร.อบต.โคราช จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง