องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ตามแบบผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ตามแบบผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :