องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2567 ]10
2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]9
3 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
4 อนุรักษ์สมุรไพรท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 29 พ.ค. 2567 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 21 พ.ค. 2567 ]8
7 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะ กำหนดการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 20 พ.ค. 2567 ]5
8 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]10
9 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]3
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 เม.ย. 2567 ]18
11 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 31 มี.ค. 2567 ]3
12 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]20
13 QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน [ 1 ก.พ. 2567 ]23
14 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2566 ]6
15 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]12
16 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]6
17 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
18 ชยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
19 การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด [ 30 ต.ค. 2566 ]47
20 การยืนยันสิทธิ์ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2566 ]44
21 ฐานข้อมูลคนพิการตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]8
22 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]16
23 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]4
24 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]5
25 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]3
26 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]2
27 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]5
28 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]2
29 ขอเชิญส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน (รุ่นประชาชนและรุ่นอาวุโส) [ 29 มิ.ย. 2566 ]57
30 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]3
31 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]2
32 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 5 พ.ค. 2566 ]4
33 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]3
34 แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]8
35 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]75
36 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ [ 3 ม.ค. 2566 ]12
37 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 21 ธ.ค. 2565 ]53
38 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนายวิโรจน์ คงสูงเนิน ถึงสวนนางอนงค์ กกสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 28 ต.ค. 2565 ]65
39 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ต.ค. 2565 ]71
40 บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]60
41 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2565 ]50
42 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]54
43 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]50
44 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]50
45 รายงานผลการดำเนินงานแผน ปปท.ของ อบต.โคราช พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]164
46 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 3 เม.ย. 2565 ]48
47 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 22 มี.ค. 2565 ]49
48 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]150
49 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ก.พ. 2565 ]157
50 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]2550
51 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]41
52 ลานกีฬาและสนามกีฬาภายในตำบลโคราช [ 31 ม.ค. 2565 ]56
53 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน [ 17 ม.ค. 2565 ]60
54 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2564 ]41
55 ที่พักและโรงแรมในเขตตำบลโคราช [ 5 พ.ย. 2564 ]54
56 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปท. พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]132
57 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]138
58 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]52
59 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]146
60 บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]126
61 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]41
62 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]33
63 มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โคราช [ 14 พ.ค. 2564 ]203
64 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 พ.ค. 2564 ]203
65 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 13 พ.ค. 2564 ]203
66 มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 พ.ค. 2564 ]206
67 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]217
68 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 14 [ 29 ก.ย. 2563 ]189
69 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13 [ 29 ก.ย. 2563 ]196
70 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12 [ 22 ก.ย. 2563 ]195
71 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 [ 17 ส.ค. 2563 ]185
72 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 [ 14 ส.ค. 2563 ]193
73 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 [ 6 ส.ค. 2563 ]187
74 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 [ 3 ส.ค. 2563 ]179
75 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 15 ก.ค. 2563 ]188
76 บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 15 ก.ค. 2563 ]194
77 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]193
78 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]195
79 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 [ 8 ก.ค. 2563 ]176
80 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2563 ]173
81 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]177
82 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 27 พ.ค. 2563 ]187
83 ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 27 พ.ค. 2563 ]183
84 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 [ 18 พ.ค. 2563 ]168
85 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 [ 9 เม.ย. 2563 ]167
86 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 7 เม.ย. 2563 ]183
87 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 [ 26 มี.ค. 2563 ]182
88 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 18 มี.ค. 2563 ]177
89 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]184
90 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 16 ม.ค. 2563 ]175
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]190
92 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 3 ม.ค. 2563 ]187
93 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2562 ]165
94 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการและคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ [ 2 ธ.ค. 2562 ]173
95 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 303/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ต.ค. 2562 ]186
96 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]166
97 สรุปผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ อบต. [ 25 มี.ค. 2562 ]190
98 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]169
99 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]167
100 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]186
101 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของนายก อบต.โคราช [ 1 ต.ค. 2561 ]194
102 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 11 มิ.ย. 2561 ]177
103 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]177
104 ประกาศคุุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2560 ]174
105 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 ต.ค. 2560 ]166
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2560 ]179
107 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]188
108 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]183
109 ประกาศเจตจำนง 60 [ 27 ก.พ. 2560 ]190
110 ประกาศนโยบายและมาตรการ 60 [ 27 ก.พ. 2560 ]186
111 ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 3 ม.ค. 2560 ]196
112 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน [ 5 ธ.ค. 2559 ]172
113 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 พ.ย. 2559 ]179
114 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 พ.ย. 2559 ]178
115 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ต.ค. 2559 ]182
116 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]174
117 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน [ 6 ม.ค. 2559 ]183
118 ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]183
119 ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) [ 6 ต.ค. 2558 ]190
120 การสรรหาพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2558 ]172
121 ประกาศ อบต.โคราช เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]173
122 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]182
123 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 20 พ.ค. 2558 ]173
124 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 20 พ.ค. 2558 ]174
125 การจัดให้มี WIFI เพื่อบริการประชาชน และลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [ 20 พ.ค. 2558 ]187
126 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ปีงบประมาณ 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]190
127 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 20 พ.ค. 2558 ]186
128 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม [ 20 พ.ค. 2558 ]186
129 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน [ 8 ม.ค. 2558 ]184
130 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 30 พ.ย. 542 ]189
131 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]173
132 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]171
133 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]162
134 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]164
135 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]160
136 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]168
137 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]166
138 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]168
139 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]158
140 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]162
141 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]152