องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน (รุ่นประชาชนและรุ่นอาวุโส) [ 29 มิ.ย. 2566 ]16
2 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]26
3 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 21 ธ.ค. 2565 ]14
4 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนายวิโรจน์ คงสูงเนิน ถึงสวนนางอนงค์ กกสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 28 ต.ค. 2565 ]30
5 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ต.ค. 2565 ]26
6 บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]26
7 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2565 ]13
8 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]15
9 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]13
10 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]13
11 รายงานผลการดำเนินงานแผน ปปท.ของ อบต.โคราช พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]120
12 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 3 เม.ย. 2565 ]15
13 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 22 มี.ค. 2565 ]16
14 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]116
15 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ก.พ. 2565 ]119
16 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]116
17 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]15
18 ลานกีฬาและสนามกีฬาภายในตำบลโคราช [ 31 ม.ค. 2565 ]24
19 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน [ 17 ม.ค. 2565 ]34
20 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2564 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6