องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส


รายงานผลก่ารดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ตามแบบผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลก่ารดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ตามแบบผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :