องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA


มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :