องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบติจิตอล ชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 222,800 บาท ราคาตามมาตรฐาน 210,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาจงนั้น มีผู้ยืนเสนอราคา จำนวน 3 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังรายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้


    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :