องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :