องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :