องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :