องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :