องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว :