องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA


คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :