องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :