องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


มาตรการส่งเสริมคุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :