องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :