องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 
ข้อบัญญัติ
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :