องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :