องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น


ด้านหัตถกรรม จักสานไม้กวาดทางมะพร้าว การทำบายศรี
ของชาวบ้าน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นายถนัด  สะโม  อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 35
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด้านเกษตรกรรม การทำระหัดวิดน้ำ
ของชาวบ้าน บ้านวังวน หมู่ที่ 2 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นายพยนต์  โภชน์สูงเนิน อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 1/1
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด้านการบริการ นวดแพทย์ไทย
ของชาวบ้าน บ้านนาตะโครก หมู่ที่ 4 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นางวรรณา  ชาติวงศ์ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 3/1
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด้านอื่น ๆ ร้องเพลงโคราชด้นสด ๆ
ของชาวบ้าน บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นายแจ่ม  มิตรสูงเนิน อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 4/3