องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โคราช [ 14 พ.ค. 2564 ]2
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 พ.ค. 2564 ]2
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 13 พ.ค. 2564 ]2
4 มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 พ.ค. 2564 ]2
5 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]0
6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 7 เม.ย. 2563 ]2
7 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 3 ม.ค. 2563 ]3
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 303/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ต.ค. 2562 ]3
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]2
10 สรุปผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ อบต. [ 25 มี.ค. 2562 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5