องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน(แบบสขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามประกาศ คตง.2546)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลโคราช
Knowledge Management : KM 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
       วันที่ 13 และวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี
 
  โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี...
  การส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
  โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ลำตะคอง ตามวิถีชีวิต...
  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
  การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตำบลโคราช
   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (เดิน วิ่ง ปั่น) เพ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้