องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]199
2 รายงานผลก่ารดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ตามแบบผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) [ 2 ต.ค. 2560 ]200
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ตามแบบผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560) [ 12 ก.ค. 2560 ]226
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสด ประจำปี 2560 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 3 เม.ย. 2560 ]235
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน2559) [ 3 ต.ค. 2559 ]250
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน2559) [ 6 ก.ค. 2559 ]261
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 1(ตุลาคม 2558-มีนาคม2559) [ 18 เม.ย. 2559 ]267
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]234
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]284