องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
สปสช. ตำบลโคราช
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]25
2 แผนงาน/โครงการประจำปี 2559 [ 22 ธ.ค. 2558 ]25
3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน [ 15 ก.ย. 2558 ]23
4 รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]27
5 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]23
6 แบบประเมินตนเอง [ 29 มิ.ย. 2558 ]25
7 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]23
8 แผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ฉบับแก้ไข) [ 29 มิ.ย. 2558 ]25
9 แผนงาน/โครงการประจำปี 2558 [ 1 มิ.ย. 2558 ]23
10 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 20 พ.ค. 2558 ]26