องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามประกาศ คตง.2546)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) [ 2 ต.ค. 2560 ]23
2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) [ 12 ก.ค. 2560 ]24
3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) [ 7 เม.ย. 2560 ]23
4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) [ 9 ม.ค. 2560 ]22
5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) [ 3 ต.ค. 2559 ]25
6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน2559) [ 22 ส.ค. 2559 ]24
7 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559) [ 4 เม.ย. 2559 ]23
8 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) [ 24 ก.พ. 2559 ]23
9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน2558) [ 7 ต.ค. 2558 ]24
10 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน2558) [ 14 ก.ค. 2558 ]24
 
หน้า 1|2