องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]3
2 การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.พ. 2564 ]2
3 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
4 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]2
5 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]2
7 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]2
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]2
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
10 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]2