องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
 


การส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ


กิจกรรมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคราช ร่วมกันจัดกิจกรรม เน้นการ ออกกำลังกาย
และอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ