องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2563


ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี