องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563


วันที่ 13 และวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี