องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น


ด้านหัตถกรรม จักสานไม้กวาดทางมะพร้าว การทำบายศรี
ของชาวบ้าน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นายถนัด  สะโม  อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 35
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด้านเกษตรกรรม การทำระหัดวิดน้ำ
ของชาวบ้าน บ้านวังวน หมู่ที่ 2 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นายพยนต์  โภชน์สูงเนิน อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 1/1
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด้านการบริการ นวดแพทย์ไทย
ของชาวบ้าน บ้านนาตะโครก หมู่ที่ 4 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นางวรรณา  ชาติวงศ์ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 3/1
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด้านภาษาและวรรณกรรม
ของชาวบ้าน บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นายชุ่ม หรุ่นสูงเนิน อายุ 82 ปี  บ้านเลขที่ 35
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด้านอื่น ๆ ร้องเพลงโคราชด้นสด ๆ
ของชาวบ้าน บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ นายแจ่ม  มิตรสูงเนิน อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 4/3

2024-04-29
2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16