องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


การส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ


กิจกรรมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคราช ร่วมกันจัดกิจกรรม เน้นการ ออกกำลังกาย
และอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
2022-07-01
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-20
2022-05-02