องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


การส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ


กิจกรรมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคราช ร่วมกันจัดกิจกรรม เน้นการ ออกกำลังกาย
และอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
2024-04-29
2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16