องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2563


ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
2024-04-29
2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16