องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2563


ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
2022-07-01
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-20
2022-05-02