องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2563


""คนพิการมีสิทธิเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เนื่องจากคนพิการมีข้อจำกัดในการชีวิตประจำวัน การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจะทำให้สภาพที่อยู่อาศัยมีความสอดคล้องกับสมรรถนะและความต้องการของคนพิการ ทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการพัฒนาสมรรถนะในการใช้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้""

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งฉับพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 มอบบ้านให้กับ นายสมัย  ช่อสูงเนิน  บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคราช  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

 
2022-07-01
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-20
2022-05-02