องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช มอบชุดตรวจสารเสพติด ให้กับอำเภอสูงเนิน จำนวน 100 ชุด


นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้มอบชุดตรวจสารเสพติด ให้กับอำเภอสูงเนิน จำนวน 100 ชุด โดยมี
นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เป็นผู้รับมอบ ตาม MOU โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด





2022-07-01
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-20
2022-05-02