องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๔


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๔  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ๑ ราย คือ นายธวัชชัย สนสูงเนิน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-08
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-05
2022-10-03
2022-09-23
2022-08-12
2022-07-01