องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


ด้วย อบต.โคราช ได้กำหนดให้หมู่ที่ 2 บ้านวังวน เป็นหมู่บ้านนำร่อง จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบ 100% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้ให้ความรู้และขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เรียบร้อยแล้ว

2024-07-18
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-21
2024-04-29
2024-03-23
2024-03-15
2024-02-21
2023-10-25
2023-07-28