องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต


ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ สมาชิกสภา อบต. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ณ บริเวณรอบบึงนาตะโครก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29