องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโคราชได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา  10.00  น.
ณ ห้องประชุมชมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
 





2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29