องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]43
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]45
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]51
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]54
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]123
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]118
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]118
8 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 10 ก.พ. 2564 ]113
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]114
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]114
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2563 ]114
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]111
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2562 ]117
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]112
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]96
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]95
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 30 พ.ย. 542 ]100
18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 30 พ.ย. 542 ]97