องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]31
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]28
3 รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]36
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]128
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]134
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]133
7 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]136
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]209
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]204
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]207
11 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 10 ก.พ. 2564 ]191
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]200
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]204
14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2563 ]201
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]191
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2562 ]203
17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]202
18 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]180
19 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]186
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 30 พ.ย. 542 ]189
 
หน้า 1|2