องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ต.ค. 2564 ]16
2 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]20
3 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 1 ต.ค. 2564 ]20
4 ใบสมัครฌาปณกิจชมรมผู้สูงอายุตำบลโคราช [ 1 ต.ค. 2564 ]16
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]19
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]21
7 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]19
8 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2564 ]19
9 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]19
10 แบบขอใช้น้ำประปา [ 1 ต.ค. 2564 ]18
11 คำรับรองการครอบครองที่ดิน (กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน) [ 1 ต.ค. 2564 ]17