องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบแจ้ง/ร้องเรียน เรื่องขยะมูลฝอย [ 23 มิ.ย. 2566 ]35
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ต.ค. 2564 ]52
3 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]56
4 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 1 ต.ค. 2564 ]56
5 ใบสมัครฌาปณกิจชมรมผู้สูงอายุตำบลโคราช [ 1 ต.ค. 2564 ]54
6 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]58
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]68
8 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]56
9 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2564 ]55
10 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]58
11 แบบขอใช้น้ำประปา [ 1 ต.ค. 2564 ]54
12 คำรับรองการครอบครองที่ดิน (กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน) [ 1 ต.ค. 2564 ]56