องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 22 มี.ค. 2566 ]46
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562. [ 17 ต.ค. 2565 ]38
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]40
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 15 ก.ย. 2565 ]42
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 15 มิ.ย. 2565 ]44