องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้านนางสายชล ยอดสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]31
2 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ( สายบ้านนายประจวบ สนสูงเนิน ถึงบ้านนายรัศมี ช่อสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]39
3 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้านนางระพีพร หมอกโพธิ์) [ 19 ก.พ. 2558 ]31
4 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้า พร้อมงานฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถึงทุ่งนา) [ 19 ก.พ. 2558 ]32
5 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ( สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนางลาดวน เอี่ยมสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]33
6 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก ( สายบ้านนายชุม หรุ่นสูงเนิน ถึงบ้านนายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]30
7 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายบุหงา มิ่งจันทึก ถึงบ้านนางศุภกานต์ ทองศรี ) [ 19 ก.พ. 2558 ]32
8 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนางทองปาน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]30
9 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายสาเร็จ อินทร์สูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน ) [ 19 ก.พ. 2558 ]54
10 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ [ 2 ก.พ. 2558 ]44
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20