องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ [ 2 ก.พ. 2558 ]31
2 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก) สีกั๊กตำบลโคราช [ 8 ม.ค. 2558 ]39
3 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านเมืองเก่า – บ้านนาตะโครก ) สีกั๊กตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ธ.ค. 2557 ]27
4 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายบ้านนางสังวาล ก้อนสูงเนิน ถึงบ้านนางละอองดาว ก้อนสูงเนิน) [ 18 พ.ย. 2557 ]49
5 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายบ้านนายฉลวย ช่อสูงเนิน) [ 18 พ.ย. 2557 ]33
6 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางสำเนียง ถึงทุ่งนา) [ 18 พ.ย. 2557 ]32
7 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางเจียม ถึงทุ่งนา) [ 18 พ.ย. 2557 ]35
8 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางน้อย ถึงบ้านนางเฉลียว) [ 18 พ.ย. 2557 ]32
9 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนายประจวบ ถึงบ้านนายสมเกียรติ) [ 18 พ.ย. 2557 ]33
10 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 31 ต.ค. 2557 ]41
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20