องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงถนนลาดยางหลังวัดปรางค์เมืองเก่า) [ 18 ก.ค. 2557 ]30
2 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านโบถส์) [ 18 ก.ค. 2557 ]31
3 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางเอม งามโกศล ถึงลาตะคอง) [ 18 ก.ค. 2557 ]38
4 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพานไม้เชื่อมต่อตาบลบุ่งขี้เหล็ก) [ 18 ก.ค. 2557 ]35
5 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานไม้เชื่อมต่อตาบลบุ่งขี้เหล็ก ถึงบ้านนายทุย กั๊กสูงเนิน) [ 18 ก.ค. 2557 ]36
6 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายสามแยกต้นตาล ถึงถนนลาดยางทิศใต้สายอบจ.) [ 18 ก.ค. 2557 ]35
7 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน ถึงบ้านนายเสน่ห์ วอสูงเนิน) [ 18 ก.ค. 2557 ]32
8 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางลาพูน ภู่มะพลับ ถึงหนองโดก) [ 18 ก.ค. 2557 ]32
9 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [ 26 มิ.ย. 2557 ]31
10 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถแบบโครงเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช [ 6 มิ.ย. 2557 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20