องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องขยายเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]26
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]25
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2561) [ 27 ธ.ค. 2560 ]27
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]27
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]26
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]32
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว ประจำปี 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 ]35
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักงานปลัดอบต.) [ 13 ธ.ค. 2560 ]26
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (สายยางรดน้ำต้นไม้) [ 29 พ.ย. 2560 ]27
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2560) [ 29 พ.ย. 2560 ]26
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20