องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสด ประจำปี 2560 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 3 เม.ย. 2560 ]112
22 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) [ 9 ม.ค. 2560 ]116
23 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) [ 3 ต.ค. 2559 ]112
24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน2559) [ 3 ต.ค. 2559 ]102
25 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน2559) [ 22 ส.ค. 2559 ]118
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน2559) [ 6 ก.ค. 2559 ]110
27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 1(ตุลาคม 2558-มีนาคม2559) [ 18 เม.ย. 2559 ]109
28 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559) [ 4 เม.ย. 2559 ]113
29 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) [ 24 ก.พ. 2559 ]113
30 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน2558) [ 7 ต.ค. 2558 ]117
31 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน2558) [ 14 ก.ค. 2558 ]118
32 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม2558) [ 15 พ.ค. 2558 ]106
33 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม2557) [ 2 ก.พ. 2558 ]106
34 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2557 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน2557) [ 10 ต.ค. 2557 ]107
35 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2557 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน2557) [ 8 ก.ค. 2557 ]109
36 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2557 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม2557) [ 7 เม.ย. 2557 ]110
37 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2557 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม2556) [ 6 ม.ค. 2557 ]102
 
|1หน้า 2