องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
Knowledge Management : KM
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]101
22 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]101
23 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]101
24 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]93
25 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]91
26 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 มิ.ย. 2561 ]96
27 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ต.ค. 2560 ]92
28 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 ต.ค. 2560 ]92
29 สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร [ 29 มิ.ย. 2558 ]106
30 ผังขั้นตอนโบนัสท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2558 ]108
31 สรุปวินัยเบื้องต้น [ 29 มิ.ย. 2558 ]102
32 พรบ.กระจายอำนาจ พ.ศ.2542 [ 29 มิ.ย. 2558 ]102
33 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 29 มิ.ย. 2558 ]109
34 ระเบียบการเดินทางไปราชการ [ 9 มิ.ย. 2558 ]106
35 ประกาศ กบต.จ.นม. เงินเดือนฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2558 ]106
36 ระเบียบเกี่ยวกับลา [ 30 พ.ย. 542 ]106
 
|1หน้า 2