องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายบ้านนายฉลวย ช่อสูงเนิน) [ 18 พ.ย. 2557 ]97
182 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางสำเนียง ถึงทุ่งนา) [ 18 พ.ย. 2557 ]97
183 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางเจียม ถึงทุ่งนา) [ 18 พ.ย. 2557 ]98
184 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางน้อย ถึงบ้านนางเฉลียว) [ 18 พ.ย. 2557 ]97
185 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนายประจวบ ถึงบ้านนายสมเกียรติ) [ 18 พ.ย. 2557 ]99
186 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 31 ต.ค. 2557 ]109
187 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงถนนลาดยางหลังวัดปรางค์เมืองเก่า) [ 18 ก.ค. 2557 ]93
188 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านโบถส์) [ 18 ก.ค. 2557 ]93
189 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางเอม งามโกศล ถึงลาตะคอง) [ 18 ก.ค. 2557 ]100
190 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพานไม้เชื่อมต่อตาบลบุ่งขี้เหล็ก) [ 18 ก.ค. 2557 ]96
191 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานไม้เชื่อมต่อตาบลบุ่งขี้เหล็ก ถึงบ้านนายทุย กั๊กสูงเนิน) [ 18 ก.ค. 2557 ]95
192 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายสามแยกต้นตาล ถึงถนนลาดยางทิศใต้สายอบจ.) [ 18 ก.ค. 2557 ]103
193 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน ถึงบ้านนายเสน่ห์ วอสูงเนิน) [ 18 ก.ค. 2557 ]92
194 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางลาพูน ภู่มะพลับ ถึงหนองโดก) [ 18 ก.ค. 2557 ]97
195 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [ 26 มิ.ย. 2557 ]102
196 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถแบบโครงเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช [ 6 มิ.ย. 2557 ]89
197 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถแบบโครงเหล็ก [ 21 พ.ค. 2557 ]92
198 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูขนาดความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน [ 4 เม.ย. 2557 ]94
199 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน [ 20 มี.ค. 2557 ]95
200 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย [ 30 พ.ย. 542 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10